Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm » Điểm thi tốt nghiệp
1. Kết quả xét Tốt nghiệp Bậc TCCN (dự kiến) đợt thi 12/2013:  xem file đính kèm
2. Thông báo phúc khảo:
Căn cứ Qui chế TCCN hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hội đồng tốt nghiệp Trường Trung Cấp chuyên nghiệp Tôn Đức Thắng thông báo về việc phúc khảo điểm thi tốt nghiệp đợt thi tháng 12 năm 2013 như sau:

1. Thông báo phúc khảo:
Căn cứ Qui chế TCCN hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hội đồng tốt nghiệp Trường Trung Cấp chuyên nghiệp Tôn Đức Thắng thông báo về việc phúc khảo điểm thi tốt nghiệp đợt thi tháng 08 năm 2013 như sau:

1. Thông báo phúc khảo: Căn cứ Qui chế TCCN hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hội đồng tốt nghiệp Trường Trung Cấp chuyên nghiệp Tôn Đức Thắng thông báo về việc phúc khảo điểm thi tốt nghiệp đợt thi tháng 04 năm 2013 như sau:

Kết quả từ 11-15 (của 15) bài viết
«« «1 - 2» »»
Hot!
Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm