Cao đẳng nghề » Công tác tốt nghiệp
SInh viên các lớp 14NB1, 14ND1, 14NK1, 14NL1, 14NT1, 14NT2, 14NV1 xem Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt tháng 4/2016 và file đình kèm ở trên
1. Thời gian thực tập: 8 tuần, bắt đầu từ ngày 20/02/2017 đến 15/04/2017.
2. Điều kiện được đi thực tập tốt nghiệp
    -  Đã hoàn tất nghĩa vụ học phí học kỳ 2/2016-2017 và đã nộp bản photo bằng tốt nghiệp PTTH
    -  Đã hoàn tất các môn học chuyên ngành.
Hot!
Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm