Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm » Thông báo
Thay đổi lịch thi - lần 2:
- Môn Chính trị (27/01/2016) của các lớp 14CK1, CN1, CD1, CD3, CL1, CL3;
- Môn Marketing du lịch (23/01/2016) của lớp 14CN3
Lịch thi mới, cụ thể sẽ thông báo sau
Lưu ý:
- HSSV bị cấm thi (nợ học phí, điểm trung bình kiểm tra không đạt, vắng học quá số tiết quy định) sẽ không có tên trong danh sách đủ điều kiện dự thi.
- HSSV phản hồi cấm thi về phòng đào tạo 010 (gặp thầy Lương) trễ nhất 01 ngày trước ngày thi. HSSV phản hồi ngay ngày thi sẽ được xử lý sau khi kết thúc ngày thi
Ban CĐTH – TCCN thông báo đến toàn thể học sinh Bậc Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm – Khóa 13 – Khối lớp 14C về việc đăng ký trả nợ môn đợt tháng 01.2016 như sau (xem file đính kèm)
Lưu ý:
- HSSV bị cấm thi (nợ học phí, điểm trung bình kiểm tra không đạt, vắng học quá số tiết quy định) sẽ không có tên trong danh sách đủ điều kiện dự thi.
- HSSV phản hồi cấm thi về phòng đào tạo 010 (gặp thầy Lương) trễ nhất 01 ngày trước ngày thi. HSSV phản hồi ngay ngày thi sẽ được xử lý sau khi kết thúc ngày thi
Lưu ý:
- HSSV bị cấm thi (nợ học phí, điểm trung bình kiểm tra không đạt, vắng học quá số tiết quy định) sẽ không có tên trong danh sách đủ điều kiện dự thi.
- HSSV phản hồi cấm thi về phòng đào tạo 010 (gặp thầy Vinh) trễ nhất 01 ngày trước ngày thi. HSSV phản hồi ngay ngày thi sẽ được xử lý sau khi kết thúc ngày thi.
Ban CĐTH-TCCN thông báo đến học sinh khóa 12 (Lớp 13C) và các khóa trước về nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và đăng ký dự Lễ trao bằng tốt nghiệp khóa 12 - Bậc TCCN như sau:
Căn cứ kết quả kiểm tra trình độ Anh văn đầu vào ngày 21 & 22/9/2015, Ban CĐTH - TCCN thông báo đến toàn thể học sinh Bậc TCCN – Khóa 14 – Khối lớp 15C - nhập học năm 2015 về việc tổ chức lớp học bổ sung kiến thức Anh văn đợt tháng 10/2015 như sau:
Ban CĐTH - TCCN thông báo tổ chức lớp Anh văn 0,1,2 đợt tháng 9/2015 cho học sinh Bậc Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm – Khóa 13 – Khối lớp 14C  như sau:
Kết quả từ 31-40 (của 57) bài viết
«« «2 - 3 - 4 - 5 - 6» »»
Hot!
Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm