Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm » Thông báo
Ban CĐTH – TCCN thông báo đến toàn thể học sinh Khóa 12 (Lớp 13C) và khóa cũ kế hoạch đăng kí học vét hè các môn năm 1 và năm 2; kế hoạch thực tập tốt nghiệp tháng 9.2015 và kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2015 như sau:
Ban CĐTH - TCCN thông báo học sinh Khóa 12(13C) và các khóa cũ kế hoạch đăng ký lịch học bổ sung văn hóa đối với học sinh TCCN hệ 2 năm 3 tháng chưa tốt nghiệp THPT như sau :
Ban CĐTH - TCCN thông báo tổ chức lớp Anh văn 0, 1,2 đợt tháng 04/2015 cho học sinh Bậc TCCN 2 năm – Khóa 13 – Khối lớp 14C như sau:
Lưu ý:
_ Điểm trung bình kiểm tra = (điểm hệ số 1 x 1 + điểm hệ số 2 lần 1 x 2) / 3
_ Học sinh bị cấm thi không được dự thi kết thúc môn lần 1, lần 2. Học sinh phải đăng ký học trả nợ môn 
với khóa sau

_ Điểm trung bình kiểm tra = (điểm hệ số 1 x 1 + điểm hệ số 2 lần 1 x 2) / 3
_ Phản hồi kết quả cấm thi do vắng học quá 20% số tiết cho Phòng đào tạo 010 trước ngày thi ít nhất 01 ngày
_ Học sinh bị cấm thi không được dự thi kết thúc môn lần 1, lần 2 và phải đăng ký học trả nợ môn với khóa sau
Lưu ý:
_ Điểm trung bình kiểm tra = (điểm hệ số 1 x 1 + điểm hệ số 2 lần 1 x 2) / 3
_ Phản hồi kết quả cấm thi do vắng học quá 20% số tiết cho Phòng đào tạo 010 trước ngày thi ít nhất 01 ngày
_ Học sinh bị cấm thi không được dự thi kết thúc môn lần 1, lần 2. Học sinh phải đăng ký học trả nợ môn với khóa sau
Căn cứ theo kế hoạch thu học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015 của Bậc Trung cấp chuyên nghiệp đã được Ban giám hiệu phê duyệt.
Ban CĐTH – TCCN thông báo đến toàn thể học sinh Bậc TCCN – Khóa 12 – Khối lớp 13C về thời gian thu học phí Học kỳ 2 năm học 2014-2015 như sau:
Ban đào tạo CĐTH & TCCN thông báo tổ chức lớp Anh văn 1 – Nhóm A113 đợt tháng 12/2014 cho học sinh Bậc TCCN 2 năm – Khóa 12 và các khóa trước như sau:
Kết quả từ 41-50 (của 57) bài viết
«« «2 - 3 - 4 - 5 - 6» »»
Hot!
Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm