Tin học / Anh văn » Thông báo
1/ Đối tượng đăng kí dự thi :
-          Học sinh các khoá cũ xét không đạt tại các đợt thi trước
-          Thí sinh thi không đạt lần 2, thuộc diện cấm thi trong các đợt thi Phòng Đào tạo tổ chức
-          Những đối tượng thí sinh tự do khác…
1/ Đối tượng đăng kí dự thi :
-          Học sinh các khoá cũ xét không đạt tại các đợt thi trước
-          Thí sinh thi không đạt lần 2, thuộc diện cấm thi trong các đợt thi Phòng Đào tạo tổ chức
-          Những đối tượng thí sinh tự do khác…
1/ Đối tượng đăng kí dự thi :
-          Học sinh các khoá cũ xét không đạt tại các đợt thi trước
-          Thí sinh thi không đạt lần 2, thuộc diện cấm thi trong các đợt thi Phòng Đào tạo tổ chức
-          Những đối tượng thí sinh tự do khác…
1/ Đối tượng đăng kí dự thi :
-          Học sinh các khoá cũ xét không đạt tại các đợt thi trước
-          Thí sinh thi không đạt lần 2, thuộc diện cấm thi trong các đợt thi Phòng Đào tạo tổ chức
-          Những đối tượng thí sinh tự do khác…
1/ Đối tượng đăng kí dự thi :
-          Học sinh các khoá cũ xét không đạt tại các đợt thi trước
-          Thí sinh thi không đạt lần 2, thuộc diện cấm thi trong các đợt thi Phòng Đào tạo tổ chức
-          Những đối tượng thí sinh tự do khác…
Phòng đào tạo thông báo tổ chức thi chứng chỉ A tin học dành cho HSSV Bậc TCCN Khóa 14 -lớp 15C và Bậc Cao đẳng nghề Khóa 2- lớp 15N 
Căn cứ vào Quy định số 44/2014/QĐ-ĐT ngày 10/11/2014 về “Chuẩn đầu ra tin học cho HSSV Bậc Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng thực hành nhập học năm 2014”, Ban CĐTH – TCCN thông báo tổ chức thi chứng chỉ A tin học đợt 1 năm 2015 như sau:
Học sinh nhận chứng chỉ tin học vào các buổi chiều 2,4,6  tại Phòng trực tuyển sinh 
Thủ tục nhận chứng chỉ :
- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ học sinh (có hình ảnh)
- Các trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền được phường xã xác minh và photo chứng minh nhân dân của người được nhận và người nhận thay
Phòng đào tạo thông báo tổ chức thi chứng chỉ A tin học dành cho học sinh các lớp Khóa 12 (lớp 13C) và các khóa cũ như sau
Kết quả từ 1-10 (của 16) bài viết
«« «1 - 2» »»
Hot!
Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm