Trung cấp 3 năm » Thông báo
Sinh viên học sinh lớp 14CH3 xem thông tin thực tập tốt nghiệp đợt tháng 4/2016 bên dưới và qui định, biểu mẫu trong file đính kèm
Căn cứ  kế hoạch thu học phí học kỳ 2/Năm học 2016-2017 đã được Ban giám hiệu phê duyệt, Ban CĐTH – TCCN thông báo đến toàn thể học sinh về thời gian thu học phí như sau
-  Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021;
-   Căn cứ Thông tư liên tịch số 9/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLD9TBXH về việc hướng dẫn thực hiện chi tiết Nghị định số 86/2015/NĐ-CP;
Căn cứ vào Kế hoạch mua bảo hiểm cho HSSV của Phòng Tài chính đã được Ban giám hiệu phê duyệt, Phòng đào tạo thông báo đến toàn thể HSSV về việc triển khai mua bảo hiểm cho năm học 2016-2017 như sau
Đây là tuần sinh hoạt chính trị đầu năm bắt buộc trong chương trình chính khóa theo qui định của Bộ Giáo dục và đào tạo. Đề nghị tất cả HSSV bậc Cao đẳng nghề - Trung cấp chuyên nghiệp tham gia sinh hoạt đầy đủ theo lịch sinh hoạt như sau
1. Số lớp, số học viên:
-   Lớp 10A: Ngành Nhà hàng – Hệ song song:
-   Lớp 10B: Ngành Đồ họa – Hệ song song: + Ngành khác – Hệ 3 năm

2.      Chương trình học tập, kế hoạch giảng dạy:
-  Hệ song song (lấy 2 bằng)
o   Môn học:  gồm có 7 môn: Văn, Toán, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa.
o   Thời lượng một tiết học là 40 phút.
o   Tổng số tiết học:  464 tiết.
-  Hệ TCCN 3 năm (lấy 1 bằng)
Môn học:  gồm có 4 môn: Văn, Toán, Lý, Hoá
Kết quả từ 31-38 (của 38) bài viết
«« «1 - 2 - 3 - 4» »»
Hot!
Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm