Cao đẳng nghề » Lịch thi & kiểm tra
* Học sinh phải có mặt trước giờ thi 30 phút
* Học sinh phải mang theo thẻ học sinh hoặc CMND mới được vào phòng thi
* Mặc trang phục nghề nghiệp, đeo thẻ học sinh, không mang dép lê vào phòng thi
* Thi lần 2: ngày 24/01/2016 đến 31/01/2016
* Học sinh phải có mặt trước giờ thi 30 phút
* Học sinh phải mang theo thẻ học sinh hoặc CMND mới được vào phòng thi
* Mặc trang phục nghề nghiệp, đeo thẻ học sinh, không mang dép lê vào phòng thi
* Học sinh phải có mặt trước giờ thi 30 phút
* Học sinh phải mang theo thẻ học sinh hoặc CMND mới được vào phòng thi
* Mặc trang phục nghề nghiệp, đeo thẻ học sinh, không mang dép lê vào phòng thi
* Lệ phí thi lần 2(thi lại) : 20.000đồng/1 môn - đóng tại phòng thi
* Học sinh phải có mặt trước giờ thi 30 phút
* Học sinh phải mang theo thẻ học sinh hoặc CMND mới được vào phòng thi
* Mặc trang phục nghề nghiệp, đeo thẻ học sinh, không mang dép lê vào phòng thi
* Lịch thi lần 2 dự kiến 10.07.2015
* Học sinh phải có mặt trước giờ thi 30 phút 
* Học sinh phải mang theo thẻ học sinh hoặc CMND mới được vào phòng thi 
* Mặc trang phục nghề nghiệp, đeo thẻ học sinh, không mang dép lê vào phòng thi
* Lệ phí thi lần 2: 20. 000 đồng/ 1 môn - đóng tại phòng thi
* Học sinh phải có mặt trước giờ thi 20 phút 
* Học sinh phải mang theo thẻ học sinh hoặc CMND mới được vào phòng thi 
* Mặc trang phục nghề nghiệp, đeo thẻ học sinh, không mang dép lê vào phòng thi
Kết quả từ 11-18 (của 18) bài viết
«« «1 - 2» »»
Hot!
Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm