Thông tin cần biết » Chuẩn đầu ra

Căn cứ vào tờ trình số 116/2013/TCCNTDT-TTr về việc đào tạo Anh văn TCCN đã được Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Tôn Đức Thắng phê duyệt.
Trường TCCN Tôn Đức Thắng thông báo về đào tạo Anh văn bậc TCCN cho học sinh khóa 12 áp dụng từ tháng 8/2013 như sau

Hot!
Tin tức - thông báo mới nhất
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm