Tin học / Anh văn » Thời khóa biểu
_ Lịch thi chuẩn đầu ra chứng chỉ A   : 12/10/2014
_ Học sinh xem lịch thi và danh sách trên website ngày 07/10/2014
_ Học sinh đi học đúng giờ; đeo bảng tên trong suốt quá trình học và tuân theo qui định của phòng máy
1. Đối tượng đăng ký : 
    _ Học sinh chưa đạt môn Anh văn toeic 2 ở  các đợt thi ( < 200 điểm)

2. Thời gian đăng ký và đóng tiền  : 
    _ Từ ngày 07/04/2014 đến ngày 15/04/2014 (Sáng 8h00 -> 11h00, Chiều 13h30 ->15h00)
    _ Địa điểm:      Phòng số 10, Cơ sở 98 Ngô Tất Tố, P 19, Q. Bình Thạnh- Cô Diễm  (Sáng 8h00 -> 11h00, Chiều 13h30 ->15h00)
    _ Học phí : 550.000 đồng - 75 tiết . Sau khi đăng ký 
    _ Sau khi đóng học phí học trả nợ Anh văn Toeic 2, học sinh được đăng ký chọn nhóm học là TN01 hoặc TN02 (lịch học chi tiết bên dưới). Việc đăng ký chọn nhóm sẽ được chốt lại sau khi đủ sỹ số nhóm là 40 học sinh/nhóm

4. Lịch thi chuẩn đầu ra anh văn toeic 2 : 28/06/2014
_ Lịch học này dành cho đối tượng học sinh khóa 11 (lớp 12C) không được dự thi chuẩn đầu ra Anh văn Toeic lần 1 ngày 11/01/2014 và đã đăng ký học bổ sung kiến thức từ ngày 13/01/2014 
_ Danh sách chia nhóm học bổ sung kiến thức (đính kèm lịch học)
_ Học sinh đăng ký học bổ sung kiến thức đi học đầy đủ và làm 01 bài kiểm tra bổ sung để đủ điều kiện dự thi chuẩn đầu ra Anh văn Toeic  lần 2 ngày 15/03/2014
_ Học sinh xem danh sách phòng thi trên website ngày 03/03/2014
Học sinh theo dõi lịch thi  12.01.2014 và danh sách thi 
Hot!
Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm