Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm » Thời khóa biểu
Lưu ý:
_ Ca 1: 7h15 → 9h10; Ca 2: 9h30 → 11h25; Ca 3: 12h30 → 14h25; Ca 4: 14h45 → 16h40; Ca 5: 17h45 → 21h00
_ Tuần 32 của năm học 2014-2015 bắt đầu từ ngày 6/4/2015
Lưu ý:
_ Ca 1: 7h15 → 9h10; Ca 2: 9h30 → 11h25; Ca 3: 12h30 → 14h25; Ca 4: 14h45 → 16h40; Ca 5: 17h45 → 21h00
_ Tuần 10 của năm học 2014-2015 bắt đầu từ ngày 3/11/2014
_ Danh sách chia nhóm xem ở file đính kèm. Học sinh nào chưa có tên trong danh sách liên hệ Phòng đào tạo 010 để được hướng dẫn
Lưu ý:

_ Ca 1: 7h15 → 9h10; Ca 2: 9h30 → 11h25; Ca 3: 12h30 → 14h25; Ca 4: 14h45 → 16h40; Ca 5: 17h45 → 21h00
_ Tuần 5: bắt đầu từ ngày 29/09/2014
- Ca 1: 7h15 → 9h10; Ca 2: 9h30 → 11h25; Ca 3: 12h30 → 14h25; Ca 4: 14h45 → 16h40; Ca 5: 17h45 → 21h00
- Tuần 5: bắt đầu từ ngày 29/09/2014
Kết quả từ 21-28 (của 28) bài viết
«« «1 - 2 - 3» »»
Hot!
Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm