Cao đẳng nghề » Thông báo
Căn cứ  kế hoạch thu học phí học kỳ 2/Năm học 2016-2017 đã được Ban giám hiệu phê duyệt, Ban CĐTH – TCCN thông báo đến toàn thể sinh viên về thời gian thu học phí như sau
Căn cứ  kế hoạch thu học phí học kỳ 1/Năm học 2016-2017 đã được Ban giám hiệu phê duyệt, Ban CĐTH – TCCN thông báo đến toàn thể sinh viên về thời gian thu học phí như sau:
Phòng đào tạo CĐTH – TCCN  thông báo đến toàn thể học sinh kế hoạch đăng kí học trả nợ các môn năm 1 và năm 2; 
Phòng đào tạo CĐTH – TCCN  thông báo đến toàn thể học sinh kế hoạch đăng kí học trả nợ các môn năm 1 HK 1 như sau:
a. Đối tượng đăng kí:
          - Học sinh các lớp 14N Bậc CĐN có điểm trung bình môn học dưới 5,0
          - Học sinh các lớp 14N Bậc CĐN có điểm thi cuối kỳ dưới 5,0 và điểm trung bình môn học > = 5,0.
Kết quả từ 1-10 (của 35) bài viết
«« «1 - 2 - 3 - 4» »»
Hot!
Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm