Cao đẳng nghề » Thông báo
Căn cứ  kế hoạch thu học phí học kỳ 1/Năm học 2016-2017 đã được Ban giám hiệu phê duyệt, Ban CĐTH – TCCN thông báo đến toàn thể sinh viên về thời gian thu học phí như sau:
Phòng đào tạo CĐTH – TCCN  thông báo đến toàn thể học sinh kế hoạch đăng kí học trả nợ các môn năm 1 và năm 2; 
Phòng đào tạo CĐTH – TCCN  thông báo đến toàn thể học sinh kế hoạch đăng kí học trả nợ các môn năm 1 HK 1 như sau:
a. Đối tượng đăng kí:
          - Học sinh các lớp 14N Bậc CĐN có điểm trung bình môn học dưới 5,0
          - Học sinh các lớp 14N Bậc CĐN có điểm thi cuối kỳ dưới 5,0 và điểm trung bình môn học > = 5,0.
Ban CĐTH - TCCN thông báo tổ chức lớp Anh văn 0,1,2,3  đợt tháng 3/2016 cho học sinh Bậc Cao đẳng nghề – Khóa 1 – Khối lớp 14N  như sau
Ban CĐTH - TCCN thông báo tổ chức lớp Anh văn 0,1,2,3  đợt tháng 3/2016 cho học sinh Bậc Cao đẳng thực hành – Khóa 2 – Khối lớp 15N  như sau:
Lưu ý:
- HSSV bị cấm thi (nợ học phí, điểm trung bình kiểm tra không đạt, vắng học quá số tiết quy định) sẽ không có tên trong danh sách đủ điều kiện dự thi.
- HSSV phản hồi cấm thi về phòng đào tạo 010 (gặp thầy Lương) trễ nhất 01 ngày trước ngày thi. HSSV phản hồi ngay ngày thi sẽ được xử lý sau khi kết thúc ngày thi
Lưu ý:
- HSSV bị cấm thi (nợ học phí, điểm trung bình kiểm tra không đạt, vắng học quá số tiết quy định) sẽ không có tên trong danh sách đủ điều kiện dự thi.
- HSSV phản hồi cấm thi về phòng đào tạo 010 (gặp thầy Lương) trễ nhất 01 ngày trước ngày thi. HSSV phản hồi ngay ngày thi sẽ được xử lý sau khi kết thúc ngày thi
Lưu ý:
- HSSV bị cấm thi (nợ học phí, điểm trung bình kiểm tra không đạt, vắng học quá số tiết quy định) sẽ không có tên trong danh sách đủ điều kiện dự thi.
- HSSV phản hồi cấm thi về phòng đào tạo 010 (gặp thầy Vinh) trễ nhất 01 ngày trước ngày thi. HSSV phản hồi ngay ngày thi sẽ được xử lý sau khi kết thúc ngày thi.
Kết quả từ 11-20 (của 39) bài viết
«« «1 - 2 - 3 - 4» »»
Hot!
Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm