Cao đẳng nghề » Thông báo
Ban CĐTH - TCCN thông báo tổ chức lớp Anh văn 0,1,2,3  đợt tháng 9/2015 cho học sinh Bậc Cao đẳng thực hành – Khóa 1 – Khối lớp 14N  như sau:
Thực hiện chỉ thị số 29/1999/CT - BGD&ĐT ngày 30/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra việc quản lý, cấp phát sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ đối với các học sinh -sinh viên(HSSV) hiện đang theo học tại trường.
Ban CĐTH - TCCN thông báo đến toàn thể học sinh - sinh viên Bậc TCCN - Khóa 13 – Khối lớp 14C và Bậc CĐTH – Khóa 1 – Khối lớp 14N về kế hoạch công việc từ tháng 7/2015 đến tháng 9/2015 như sau:
Ban CĐTH - TCCN thông báo tổ chức lớp Anh văn 0, 1,2 đợt tháng 04/2015 cho học sinh Bậc CĐTH – Khóa 1 – Khối lớp 14N như sau:
Căn cứ theo kế hoạch thu học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015 của Bậc Cao đẳng thực hành và Trung cấp chuyên nghiệp đã được Ban giám hiệu phê duyệt.
Ban CĐTH – TCCN thông báo đến toàn thể HSSV về thời gian thu học phí Học kỳ 2 năm học 2014-2015 như sau:
Lưu ý:
_ Điểm trung bình kiểm tra = (điểm hệ số 2 lần 1 + điểm hệ số 2 lần 2) / 2
_ Học sinh bị cấm thi không được dự thi kết thúc môn lần 1, lần 2. Học sinh phải đăng ký học trả nợ môn với 
khóa sau

Lưu ý:
_ Điểm trung bình kiểm tra = (điểm hệ số 2 lần 1 + điểm hệ số 2 lần 2) / 2
_ Phản hồi kết quả cấm thi do vắng học quá 20% số tiết cho Phòng đào tạo 010 trước ngày thi ít nhất 01 ngày
_ Sinh viên bị cấm thi không được dự thi kết thúc môn lần 1, lần 2. Sinh viên phải đăng ký học trả nợ môn với khóa sau
- Căn cứ vào Quy định số 45/2014/TB-ĐT và số 46/2014/TB-ĐT về việc “Đào tạo Anh văn cho HSSV nhập học năm 2014” (xem chi tiết nội dung Quy định tại website/bảng tin).
- Căn cứ vào kết quả kiểm tra Anh văn đầu vào cho HSSV nhập học năm 2014 và dữ liệu đăng ký học bổ sung kiến thức  Anh văn 0
Ban đào tạo CĐTH & TCCN thông báo tổ chức bổ sung 01 lớp Anh văn 0 – Nhóm 14A007 đợt tháng 12/2014 cho HSSV nhập học năm 2014 về việc như sau:
Căn cứ vào Quy định số 46/2014/TB-ĐT về “Đào tạo Anh văn cho sinh viên Bậc Cao đẳng thực hành nhập học năm 2014” (xem chi tiết nội dung Quy định tại website/bảng tin). Ban đào tạo CĐTH & TCCN thông báo đến toàn thể học sinh Bậc TCCN nhập học năm 2014 về việc tổ chức lớp học Anh văn trong học kỳ 1/2014-2015 như sau:
Kết quả từ 21-30 (của 35) bài viết
«« «1 - 2 - 3 - 4» »»
Hot!
Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm