Cao đẳng nghề » Thông báo
Căn cứ kết quả kiểm tra trình độ Anh văn đầu vào ngày 21 & 22/9/2015, Ban CĐTH - TCCN thông báo đến toàn thể sinh viên Bậc CĐTH – Khóa 2 – Khối lớp 15N - nhập học năm 2015 về việc tổ chức lớp học bổ sung kiến thức Anh văn đợt tháng 10/2015 như sau:
Ban CĐTH - TCCN thông báo tổ chức lớp Anh văn 0,1,2,3  đợt tháng 9/2015 cho học sinh Bậc Cao đẳng thực hành – Khóa 1 – Khối lớp 14N  như sau:
Thực hiện chỉ thị số 29/1999/CT - BGD&ĐT ngày 30/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra việc quản lý, cấp phát sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ đối với các học sinh -sinh viên(HSSV) hiện đang theo học tại trường.
Ban CĐTH - TCCN thông báo đến toàn thể học sinh - sinh viên Bậc TCCN - Khóa 13 – Khối lớp 14C và Bậc CĐTH – Khóa 1 – Khối lớp 14N về kế hoạch công việc từ tháng 7/2015 đến tháng 9/2015 như sau:
Ban CĐTH - TCCN thông báo tổ chức lớp Anh văn 0, 1,2 đợt tháng 04/2015 cho học sinh Bậc CĐTH – Khóa 1 – Khối lớp 14N như sau:
Căn cứ theo kế hoạch thu học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015 của Bậc Cao đẳng thực hành và Trung cấp chuyên nghiệp đã được Ban giám hiệu phê duyệt.
Ban CĐTH – TCCN thông báo đến toàn thể HSSV về thời gian thu học phí Học kỳ 2 năm học 2014-2015 như sau:
Lưu ý:
_ Điểm trung bình kiểm tra = (điểm hệ số 2 lần 1 + điểm hệ số 2 lần 2) / 2
_ Học sinh bị cấm thi không được dự thi kết thúc môn lần 1, lần 2. Học sinh phải đăng ký học trả nợ môn với 
khóa sau

Lưu ý:
_ Điểm trung bình kiểm tra = (điểm hệ số 2 lần 1 + điểm hệ số 2 lần 2) / 2
_ Phản hồi kết quả cấm thi do vắng học quá 20% số tiết cho Phòng đào tạo 010 trước ngày thi ít nhất 01 ngày
_ Sinh viên bị cấm thi không được dự thi kết thúc môn lần 1, lần 2. Sinh viên phải đăng ký học trả nợ môn với khóa sau
Kết quả từ 21-30 (của 37) bài viết
«« «1 - 2 - 3 - 4» »»
Hot!
Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm