Cao đẳng nghề » Thông báo
Lưu ý:
_ Điểm trung bình kiểm tra = (điểm hệ số 2 lần 1 + điểm hệ số 2 lần 2) / 2
_ Phản hồi kết quả cấm thi do vắng học quá 20% số tiết cho Phòng đào tạo 010 trước ngày thi ít nhất 01 ngày
_ Sinh viên bị cấm thi không được dự thi kết thúc môn lần 1, lần 2. Sinh viên phải đăng ký học trả nợ môn với khóa sau
- Căn cứ vào Quy định số 45/2014/TB-ĐT và số 46/2014/TB-ĐT về việc “Đào tạo Anh văn cho HSSV nhập học năm 2014” (xem chi tiết nội dung Quy định tại website/bảng tin).
- Căn cứ vào kết quả kiểm tra Anh văn đầu vào cho HSSV nhập học năm 2014 và dữ liệu đăng ký học bổ sung kiến thức  Anh văn 0
Ban đào tạo CĐTH & TCCN thông báo tổ chức bổ sung 01 lớp Anh văn 0 – Nhóm 14A007 đợt tháng 12/2014 cho HSSV nhập học năm 2014 về việc như sau:
Căn cứ vào Quy định số 46/2014/TB-ĐT về “Đào tạo Anh văn cho sinh viên Bậc Cao đẳng thực hành nhập học năm 2014” (xem chi tiết nội dung Quy định tại website/bảng tin). Ban đào tạo CĐTH & TCCN thông báo đến toàn thể học sinh Bậc TCCN nhập học năm 2014 về việc tổ chức lớp học Anh văn trong học kỳ 1/2014-2015 như sau:
Căn cứ vào tờ trình số 96/2014/TCCN-TT về việc đào tạo Anh văn cho sinh viên bậc Cao đẳng thực hành được Ban Giám hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng phê duyệt. Ban đào tạo CĐTH & TCCN thông báo về đào tạo Anh văn cho sinh viên bậc CĐTH nhập học năm 2014 như sau:
Căn cứ vào tờ trình số 97/2014/TCCN-TĐT về việc thực hiện chuẩn đầu ra Tin học cho HSSV bậc TCCN & CĐTH đã được Ban Giám hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng phê duyệt. Ban đào tạo CĐTH & TCCN thông báo về chuẩn đầu ra Tin học cho HSSV nhập học năm 2014 như sau:
cI. Lịch sinh hoạt chủ nhiệm
Đây là buổi sinh hoạt chủ nhiệm đầu năm để triển khai chương trình học của từng ngành và các hoạt động sắp tới của Nhà trường. Đề nghị tất cả sinh viên Bậc CĐTH – Khóa 1 phải tham dự đầy đủ theo lịch như sau:
Đây là tuần sinh hoạt chính trị đầu năm bắt buộc trong chương trình chính khóa theo qui định của Bộ giáo dục & đào tạo.
Đề nghị tất cả học sinh Khóa 13 bậc TCCN 2 năm và sinh viên Cao đẳng thực hành nhập học đợt 1 tính đến 25/09/2014 tham gia sinh hoạt đầy đủ theo lịch sinh hoạt đầu khóa như sau
Kết quả từ 31-39 (của 39) bài viết
«« «1 - 2 - 3 - 4» »»
Hot!
Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm