Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm » Công tác tốt nghiệp
Bộ phận đào tạo TCCN  thông báo đến toàn thể học sinh TCCN Khóa 7 (Lớp 7C), Khóa 8  (Lớp 09C), Khóa 9( Lớp 10C), Khóa 10 (Lớp 11C)  kế hoạch thi tốt nghiệp đợt tháng 04/2014 như sau:
_ Thời gian phát giấy chứng nhận tạm thời: chiều thứ 2,4,6 bắt đầu từ ngày 12/02/2014
_ Học sinh đăng ký nhận bảng điểm tại Phòng đào tạo 010 từ ngày 12/02/2014
Bộ phận Đào tạo TCCN  thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp khóa 10(11C) và các khóa trước thi cùng đợt tháng 12. 2013 như sau
+ Danh sách được công nhận tốt nghiệp
+ Danh sách chưa đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp: 90 học sinh do chưa có kết quả thẩm tra về tính hợp pháp của văn bằng PTTH. Các học sinh này sẽ được công nhận tốt nghiệp ngay sau khi có kết quả thẩm tra từ Sở giáo dục.
+ Danh sách không được công nhận tốt nghiệp
+ Danh sách 09 hs đã thi tốt nghiệp đợt tháng 8.2013 được công nhận trong đợt này do đã có kết quả thẩm tra văn bằng PTTH hợp pháp
Kết quả từ 41-44 (của 44) bài viết
«« «1 - 2 - 3 - 4 - 5» »»
Hot!
Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm