Căn cứ kế hoạch thu học phí lớp 15CY103 đã được Ban giám hiệu phê duyệt, Phòng đào tạo thông báo đến học sinh lớp 15CY103 về mức học phí và thời gian thu học phí như sau
Khung năm họcCác tin khác »
Các bài viết khác:

Hot!
Tin tức - thông báo mới nhất
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm