Các biểu mẫuCác tin khác »

Học sinh xem qui định & download tất cả các biểu mẫu thực tập tốt nghiệp tại đây

Các bài viết khác:
Thông tin việc làmCác tin khác »
Để mở rộng và tăng cường nguồn nhân lực tại các dự án đã và đang triển khai tại khu vực TP Hồ Chí Minh, Công ty CP Dịch vụ Quản lý Bất động sản Thành Phố Mới NCP – Thành viên của Công ty PMC đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí như sau

Hot!
Tin tức - thông báo mới nhất
Trung tâm
Hỗ trợ tuyển sinh
Thông tin việc làm