Chuẩn đầu raCác tin khác »

Căn cứ vào tờ trình số 116/2013/TCCNTDT-TTr về việc đào tạo Anh văn TCCN đã được Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Tôn Đức Thắng phê duyệt.
Trường TCCN Tôn Đức Thắng thông báo về đào tạo Anh văn bậc TCCN cho học sinh khóa 12 áp dụng từ tháng 8/2013 như sau


Hot!
Tin tức - thông báo mới nhất
Tại sao phải học Bậc Cao Đẳng tại TDTU
Bậc Cao Đẳng
Thông báoT.K.Biểu
Lịch thiThông tin việc làm
Trung tâm
Thông tin việc làm