Phiếu khảo sát nhu cầu hỗ trợ việc làm

____I. Thông tin học sinh (HS điền đầy đủ thông tin tại mục I)__________________________

Nhập MSSV(*)
Họ và tên học sinh Lớp
Chuyên ngành học
Điện thoại(*) Email(*)
Địa chỉ liên lạc(*)
Thành tích học tập
Thành tích học tập và rèn luyện Năm 1 Năm 2 Điểm TN, xếp loại TN
Điểm trung bình học tập
Điểm trung bình rèn luyện
Thành tích khác (hoạt động xã hội, chứng chỉ, bằng cấp khác)

____ II. Khảo sát nhu cầu cần hỗ trợ của SV (SV đánh dấu vào công vệc cần hỗ trợ) ____

Đối tượng SV chưa tốt nghiệp                     SV đã Tốt nghiệp
1. Khi TN, Bạn chọn làm việc trong thành phần kinh tế nào?


2. Khi tốt nghiệp nguyện vọng của bạn công tác ở Tỉnh hay Thành phố?
1. Tỉnh   2. Thành phố
3. Các việc làm bạn cần hỗ trợ (Việc làm bán thời gian)____ III. Ý kiến đóng góp cho việc nâng cao hiệu quả giới thiệu việc làm của trường_______

____Mã Kiểm Tra__________________________________________________________________

Nhập Mã (*)              
 

    Những thông tin có đánh dấu (*) là bắt buộc phải nhập.

© 2013 Trung cấp chuyên nghiệp Tôn Đức Thắng - Đại Học Tôn Đức Thắng.