Thông tin chi tiết
Thông tin tuyển dụng của Taylor Nelson Sofres Viet Nam (TNS)
Taylor Nelson Sofres Viet Nam (TNS)- công ty đa quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường tại Việt Nam.
Chức năng và phạm vi hoạt động:
- TNS là cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng.
- Chuyên nghiên cứu những xu hướng tiêu dùng, thói quen sinh hoạt, các họat động trong phạm vi marketing, tư vấn và phát triển các sản phẩm mới… 
© 2013 Trung cấp chuyên nghiệp Tôn Đức Thắng - Đại Học Tôn Đức Thắng.