Thông tin chi tiết
Thông tin tuyển dụng của Tập đoàn Empiregroup – Chi nhánh Hồ Chí Minh
Do nhu cầu mở  rông kinh doanh, Tập  đoàn Empire cần tuyển NHÂN VIÊN ĐẠI DIỆN KINH DOANHNHÂN VIÊN TELEMARKETER với một số yêu cầu như sau:
© 2013 Trung cấp chuyên nghiệp Tôn Đức Thắng - Đại Học Tôn Đức Thắng.