Ngắn hạn & sơ cấp nghề

Đào tạo khóa ngắn hạn 2016

Thông tin việc làm

Kết quả thi Chứng chỉ A Tin học - ngày thi 12/03/2016 và 09/04/2016

- Kết quả được xét Đạt: Tổng trung bình điểm thi >=5 và không có môn thi dưới 3.
- Học sinh thuộc diện cấm thi có thể đăng ký thí sinh tự do Trung tâm Cepsatt (Phòng tuyển sinh)
- Thời gian đóng tiền thi lại với thí sinh không đạt và thí sinh tự do: từ ngày ra thông báo đến ngày 20/05/2016
- Lịch thi lại lần 2 : 28/05/2016 (xem tại đây)

File đính kèm:
2170516090238-12032016.pdf
3170516090238-09042016.pdf
Thí sinh dự thi tại Phòng thi 203 ngày thi 09/04/2016 vui lòng liên hệ phòng ghi danh trung tâm CEPSATT để coi điểm thi