Ngắn hạn & sơ cấp nghề

Đào tạo khóa ngắn hạn 2016

Thông tin việc làm

Kết quả thi Chứng chỉ A Tin học - ngày thi 23/07/2016

- Kết quả được xét "Đạt": Tổng trung bình điểm thi của 2 kỹ năng >=5 và không có môn thi dưới 3
- Học sinh có kết quả "Đạt" được chuyển điểm vào hệ thống và xét hoàn tất môn Tin học căn bản chứng chỉ A

File đính kèm:
2270716095933-THCB_23072016.pdf