Ngắn hạn & sơ cấp nghề

Đào tạo khóa ngắn hạn 2016

Thông tin việc làm

Lịch ôn và lịch thi chứng chỉ A Tin học - ngày thi 23/07/2016

LỊCH ÔN THI MÔN TIN HỌC CĂN BẢN (CHỨNG CHỈ A TIN HỌC)   
STT Thứ  Ngày ôn Giờ ôn Phòng ôn Sĩ số Ghi chú 
1 Thứ 7 16/07/2016 18h00-21h00 203 40  
2 Thứ 3 19/07/2016  
3 Thứ 5 21/07/2016  

_ LƯU Ý:
* HỌC SINH ĐĂNG KÍ ÔN ĐÓNG TIỀN TẠI VĂN PHÒNG TUYỂN SINH  TỚI HẾT NGÀY 14/07/2016
* HỌC SINH THEO DÕI DANH SÁCH THI VÀ DANH SÁCH CHIA NHÓM CHÍNH THỨC TRÊN WEBSITE NGÀY 21/07/2016
* HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÍ ÔN THI TẠI VĂN PHÒNG TUYỂN SINH CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH THI THEO DÕI ĐI ÔN THEO ĐÚNG LỊCH TRÊN.

LỊCH THI MÔN TIN HỌC CĂN BẢN (CHỨNG CHỈ A TIN HỌC)    - THÁNG 07/2016
STT Nhóm  Thứ  Ngày thi Giờ thi Phòng thi Sĩ số Ghi chú 
1 Nhóm 1 Thứ 7 23/07/2016 8h00 203 40  
2 Nhóm 2 204 40  

_ LƯU Ý :            
* HỌC SINH XEM DANH SÁCH CHIA NHÓM NGÀY 21/07/2016 TRÊN WEBSITE VÀ TẠI PHÒNG THI.
* HỌC SINH PHẢI CÓ MẶT TRƯỚC GIỜ THI 15 PHÚT      
* HỌC SINH PHẢI MANG THEO THẺ HỌC SINH  (HOẶC CMND) MỚI ĐƯỢC VÀO THI
* HỌC SINH TỰ BẢO QUẢN TƯ TRANG.