Ngắn hạn & sơ cấp nghề

Đào tạo khóa ngắn hạn 2016

Thông tin việc làm

Thiết kế Quảng cáo


I. ĐẶC ĐIỂM NGÀNH NGHỀ
- Chương trình khóa học giúp học viên có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để có thể trực tiếp thiết kế quảng cáo, thiết kế nhận diện thương  hiệu, thiết kế brochure, lịch ...
- Giáo viên giảng dạy thực hành là những nhà thiết kế đã có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty thiết kế - in ấn về quảng cáo ở Thành phố Hồ Chí Minh.
-       Học viên có thể đăng kí học từng mô đun hoặc toàn khóa học.
-       Học viên được giới thiệu việc làm khi hoàn thành khóa học.
-       Được cấp vật tư thực hành trong suốt khóa học.
 
II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – HỌC PHÍ 
TT Tên chương trình Thời lượng Học phí
1. Các phần mềm thiết kế    
MĐ1 Corel draw 1 tháng 600.000
MĐ2 Photoshop  1 tháng 600.000
MĐ3 Illustrator 1  tháng 600.000
2.Thiết kế quảng cáo    
MĐ 4 Thiết kế Poster 4 tuần 600.000
MĐ 5 Thiết kế lịch 1 tháng 450.000
MĐ 6 Thiết kế bao bì 1 tháng 450.000
MĐ 7 Thiết kế catalogue-brochure 1 tháng 450.000
MĐ 8 Nghệ thuật chữ 1 tháng 450.000
MĐ 9 Thiết kế Logo 1 tháng 450.000
MĐ10  Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp 1,5 tháng 300.000
Tổng cộng   4.950.000 đ
 
* Giảm 10-15% học phí cho HS-SV các trường; HS-SV đại học TĐT.
* Giảm 10% học phí cho học viên đăng kí trọn khóa học
* Giảm 5% học phí khi giới thiệu học viên khác theo học.
** Các học phần, mô đun nào học viên đã được học, đã có kiến thức sẽ được xét miễn học phần đó.
 
III. THỜI GIAN HỌC – BẰNG CẤP
-          Học vào các buổi tối trong tuần; thứ bảy – chủ nhật
-          Cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học cho từng mô đun ngắn hạn
-          Cấp bằng  sơ cấp nghề khi hoàn thành toàn bộ chương trình khóa học
 
IV. KIẾN THỨC – KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC:
Sau khi học Sơ cấp nghề Thiết kế quảng cáo, học viên có khả năng :
-  Về kiến thức nghề :
+ Biết cách tư duy sáng tạo và vẽ tay.
+ Biết cảm nhận về màu sắc.
+ Biết được các nội dung cơ bản trong ngành thiết kế quảng cáo
+ Biết cách sử dụng các phần mềm thiết kế.
 
 Về kỹ năng nghề :
+ Phác thảo ý tưởng thiết kế bằng tay.
+ Thiết kế các sản phẩm in ấn bằng các phần mềm thiết kế.
+ Thực hiện bộ nhận diện thương hiệu cho một công ty.