10 Việc làm mới nhất

Thông tin việc làm

Thông tin Chi tiết

Thông tin tuyển dụng của Cty Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E)
Công ty Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) đang cần tuyển dụng Công nhân thi công các hạng mục Cơ Điện Lạnh với chi tiết công việc và yêu cầu như sau