10 Việc làm mới nhất

Thông tin việc làm

Thông tin Chi tiết

Thông tin tuyển dụng của Cty TNHH SX-TM-XD Phú Khải
Công ty TNHH SX TM XD Phú Khải được thành lập vào ngày 28 tháng 01 năm 2008. Những năm gần đây nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển, trên đà phát triển đó, Công ty TNHH SX TM XD Phú Khải được thành lập để hòa nhập với xu hướng phát triển chung của đất nước