Thông báo

Kết quả học tập

Thông tin việc làm

Thông tin Chi tiết

Kết quả điểm thi môn Tin học căn bản (Chứng chỉ A Tin học) - học sinh TCCN 3 năm - Khóa 2 (15C) - Ngày thi 23,24/01/2016
_Kết quả được xét Đạt : Tổng trung bình điểm thi >=5 và không có môn thi dưới 3
_Học sinh xét đạt, đóng lệ phí 60.000 đồng /học sinh để hoàn tất thủ tục chuyển điểm vào hệ thống in bằng cấp chứng chỉ A Tin học tại Phòng Tuyển sinh (Cô Nhung)
_ Học sinh xét không đạt đóng tiền dự thi lần 2 : 60.000đồng /học sinh tại Phòng Tuyển sinh (Cô Nhung)
_ Học sinh thuộc diện cấm thi có thể đăng ký thí sinh tự do Trung tâm Cepsatt (Phòng tuyển sinh)
_ Thời gian đóng tiền : từ ngày ra thông báo đến ngày 07/03/2016
_ Lịch thi lại lần 2 : 12/03/2016 (10/02/2016 công bố danh sách bảng tin)

File đính kèm:
2220216125141-23.24.01.2016.xlsx