Thời khóa biểu

CĐ - Khối lớp 176 - Thời khóa biểu và danh sách chia nhóm học - Học kỳ 1/2017-2018 (đợt 1) - Bắt đầu từ ngày 19.9.2017


File đính kèm:
2110917033508-CĐ,TC - Khối lớp 176,175 - Danh sách chia nhóm học - Học kỳ 1.2017.2018 (đợt 1).xls
2110917033530-CĐ,TC - Khối lớp 176,175 - Thời khóa biểu - Học kỳ 1.2017.2018 (đợt 1).xls

_ Thời khóa biểu và danh sách chia nhóm: sinh viên xem ở file đính kèm
_ Môn Giáo dục thể chất học tại cơ sở Tân Phong, Quận 7. Các môn còn lại học tại cơ sở 98 Ngô Tất Tố.

Các tin khác:

Phương châm hoạt động của trường: "Vì sự phát triển con người và một xã hội tăng trưởng ổn định, bền vững". Triết lý hoạt động: "Chất lượng và Tin cậy". Nguyên tắc hoạt động: "Hiệu quả, Công bằng và Ổn định"

Bản đồ đường đi »
BAN CAO ĐẲNG - ĐH TÔN ĐỨC THẮNG
Số 19, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

(28) 3840 5791 | (28) 3840 5790
(08) 3840 4894
tuyensinhcaodang@tdt.edu.vn
www.facebook.com/caodang.tdt
2016 Bậc Cao Đẳng - ĐH Tôn Đức Thắng