» Tin hướng nghiệp

Phương châm hoạt động của trường: "Vì sự phát triển con người và một xã hội tăng trưởng ổn định, bền vững". Triết lý hoạt động: "Chất lượng và Tin cậy". Nguyên tắc hoạt động: "Hiệu quả, Công bằng và Ổn định"

Bản đồ đường đi »
BAN CAO ĐẲNG - ĐH TÔN ĐỨC THẮNG
Số 19, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

(08) 3840 5791 | (08) 3840 5790
(08) 3840 4894
caodang@tdt.edu.vn - caodang.pdt@tdt.edu.vn
www.facebook.com/
2016 by Bậc Cao Đẳng - ĐH Tôn Đức Thắng